Ga naar AEG.nl

ONDERDELEN & ACCESSOIRES

Snel zoeken
Trommelschoep wasmachine

1100992955
Wasmachines
Trommelonderdelen
1100991122
€42,99
In voorraad

Is dit het juiste onderdeel?

Het productnummer van uw toestel vindt u terug op de typeplaat en bestaat gewoonlijk uit 9 of 11 cijfers.

Voer uw productnummer onderaan in om te bevestigen dat dit onderdeel geschikt is voor uw toestel.

Product Plate
Ja, dit onderdeel is geschikt voor productnummer 1100992955
Neen, dit onderdeel is niet geschikt voor productnummer 1100992955
Waar kan ik het productnummer vinden ›

In de kuip van de wasmachines helpen trommelhendels om de waterstroom te leiden tijdens het wassen. Zorg dat uw kleding niet beschadigt en vervangen gebarsten of gebroken schoepen in uw wasmachine.

Helaas is het bewuste onderdeel op dit moment niet op voorraad. U kunt de bestelling wel plaatsen, en wij zullen het u zo snel mogelijk sturen als wij het weer op voorraad hebben.

  •  Gerelateerde producten

Please enable JavaScript in your browser