Ga naar AEG.nl

ONDERDELEN & ACCESSOIRES

Snel zoeken
Pompmotor vaatwasser

1113196305
Vaatwassers
Motoren en pompen
1110984307, 1110996913, 1111468326, 1111469308, 1111469316, 1115788109, 1115788117
€186,99
In voorraad

Is dit het juiste onderdeel?

Het productnummer van uw toestel vindt u terug op de typeplaat en bestaat gewoonlijk uit 9 of 11 cijfers.

Voer uw productnummer onderaan in om te bevestigen dat dit onderdeel geschikt is voor uw toestel.

Product Plate
Ja, dit onderdeel is geschikt voor productnummer 1113196305
Neen, dit onderdeel is niet geschikt voor productnummer 1113196305
Waar kan ik het productnummer vinden ›

Een belangrijk onderdeel van elke vaatwasser is de motor, aangezien deze cruciaal is voor de verdeling van het water in de gehele machine. Als uw motor defect is, kan deze worden vervangen.

Helaas is het bewuste onderdeel op dit moment niet op voorraad. U kunt de bestelling wel plaatsen, en wij zullen het u zo snel mogelijk sturen als wij het weer op voorraad hebben.

  •  Gerelateerde producten

Please enable JavaScript in your browser