Ga naar AEG.nl

ONDERDELEN & ACCESSOIRES

Snel zoeken
Toevoer water, boven arm

1172029017
Vaatwassers
Sproeiarmen
1170363004, 1170363012, 1170363103, 1170363111, 1172029116
€25,99
In voorraad

Is dit het juiste onderdeel?

Het productnummer van uw toestel vindt u terug op de typeplaat en bestaat gewoonlijk uit 9 of 11 cijfers.

Voer uw productnummer onderaan in om te bevestigen dat dit onderdeel geschikt is voor uw toestel.

Product Plate
Ja, dit onderdeel is geschikt voor productnummer 1172029017
Neen, dit onderdeel is niet geschikt voor productnummer 1172029017
Waar kan ik het productnummer vinden ›

Dit reserve horizontaal spruitstuk zit bovenaan uw vaatwasser en verbindt de sproeiarm met het buitenste spruitstuk.

Dit onderdeel dient aan de achterzijde van het apparaat vervangen te worden waardoor het apparaat van zijn plek gehaald moet worden om dit onderdeel te kunnen installeren.

Helaas is het bewuste onderdeel op dit moment niet op voorraad. U kunt de bestelling wel plaatsen, en wij zullen het u zo snel mogelijk sturen als wij het weer op voorraad hebben.

  •  Gerelateerde producten

Please enable JavaScript in your browser